شرکت فرآیند پرداز راد با سیاست مشاوره، پیاده سازی و مکانیزه کردن فرآیندهای موثر و شریانی یک تجارت، در سال 1380 پا به عرصه نرم افزار گذاشت و پس از 4 سال طراحی و تولید نرم افزارهای جامع و کامل، فعالیت خود را در زمینه ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای راد شروع نمود .  

پیاده سازی موفقیت آمیز نرم افزارهای "راد" در بیش از 180 شرکت معتبر دراصناف مختلف یکی از افتخارات این شرکت محسوب میگردد که با تکمیل مجموعه آن از نظر توان طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی، مالی و اداری و ... به یکی از شاخص ترین مزیت های رقابتی این شرکت تبدیل شده گردیده است 

توان بالای همسو شدن با فعالیتها و انواع پروژه ها و بالا بردن سطح کاربری مجموعه های پیاده سازی شده توسط این شرکت در بیش از هشتاد شرکت مهندسی مشاورکه مورد تایید جامعه مهندسین مشاور ایران نیز میباشد یکی دیگر از مزایای رقابتی "راد" محسوب میگردد. 

طراحی، تحلیل و بهبود فرآیند

پیاده سازی و اجرا

ارائه تجارب موفق در صنایع گوناگون

مشاوره مدیریتی و طبقه بندی چارت سازمانی

پشتیبانی

کانورت اطلاعات

مرزداران غربی - خیابان ناهید - کوچه محمدی - ساختمان ارغوان یکم - واحد ۱۱

۴۴۲۷۵۷۸۹

فروش۴۴۲۹۹۱۶۱

فروش۴۴۲۷۵۷۶۹

44275780

44256800

44279643

44299544

44299182